Regulamin pobytu w Viva Pod Giewontem


Gość zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym.
Przypadki zakłócenia spokoju przez inne osoby należy zgłaszać ochronie, bądź rezydentowi.
1. W Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia!!!
2. Apartament musi być zamieszkany przez nie większą ilość osób niż zgłoszoną w rezerwacji. Zabrania się podnajmowania lub udostępniania apartamentu osobom trzecim. Gość jest odpowiedzialny materialnie za wszystko, co znajduje się w apartamencie. Zakazane jest przenoszenia mebli i wyposażenia z jednego apartamentu do drugiego. Gość jest całkowicie odpowiedzialny za będące jego własnością przedmioty, dokumenty lub towary, pozostawione w apartamencie lub w pomieszczeniach ogólnodostępnych.
3. Na wyposażeniu apartamentu znajduje się bielizna pościelowa, ręczniki w takiej ilości, na jaką opiewa rezerwacja.
4. W środki higieniczne, środki czystości w trakcie pobytu Goście zaopatrują się we własnym zakresie.
5. Apartament wyposażony jest w sprzęt AGD i RTV do użytku Gości. Prosimy o zwracanie uwagi na jego prawidłowe korzystanie oraz zachowanie przy tym bezpieczeństwa.
6. W apartamencie z kominkiem, proszę nie wyrzucać gorącego popiołu !!! Nie należy palić w kominku żadnych papierów ani grillować !!!
Nie pozostawiać ognia bez nadzoru !!!
7. Opuszczenie apartamentu winno nastąpić w godzinach 8:00-11:00 ostatniego dnia pobytu.W przypadku wyjazdu o wcześniejszej porze należy zgłosić ten fakt administratorowi pod numer: 796335449, w dniu poprzedzający wyjazd do godziny 17:00.
8. Przed wyjazdem należy usunąć odpadki, zmyć naczynia, a posegregowane śmieci wyrzucić do kontenerów znajdujących się przy bramie wyjazdowej, po prawej stronie. W przypadku stwierdzenia przez Rezydentkę braków lub zniszczeń w apartamencie, ich rynkowa wartość zostanie pobrana z kaucji. W przypadku gdyby braki lub zniszczenia ujawnione w trakcie kontroli przekroczył wysokość wpłaconej kaucji (300 PLN), Gość jest zobowiązany do uzupełnienia wymaganej kwoty; w przeciwnym razie właściciel jest upoważniony do dochodzenia omawianej kwoty właściwą dla sprawy drogą.
9. Klucze do Apartamentu z pilotem oraz czipem elektronicznym do klatki schodowej, należy przekazać Rezydentce. W przypadku zgubienia kluczy koszt wymiany zamków oraz zakup nowego pilota do bramy i czipa elektronicznego zostanie potrącone z kaucji.

ŻYCZYMY SPOKOJNEGO WYPOCZYNKU I ZAPRASZAMY PONOWNIE.Apartamenty w Viva Pod Giewontem


Zapoznaj się z naszymi apartamentami w Zakopanem

Czytaj dalej